Zaloguj się

Projekty

Rewitalizacja kamiennych nagrobków przy cerkwi św. Paraskewy w Radrużu.

Fundacja Smolin Andruszewski oraz Fundacja im. Zygmunta i Jana Karłowskich w Horyńcu przygotowują aukcję obrazów pędzla Mariana Bietkowskiego - znanego gliwickiego architekta i malarza. Dochód z aukcji zostanie przekazany na rewitalizację kamiennych nagrobków oraz płyty przy cerkwi św. Paraskewy w Radrużu.