Zaloguj się

Aktualności

Cele

STATUT FUNDACJI SMOLIN ANDRUSZEWSKI


(wyciąg)


Cele i zasady działania Fundacji.

 

§6

Celami Fundacji są:

  1. Opieka nad spuścizną artystyczną Jana Andruszewskiego i Zygmunta Andruszewskiego jr.
  2. Odbudowa dworu w Smolinie, założenie i prowadzenie tamże muzeum oraz wyposażenie go w zachowany – oryginalny wystrój, nadto rewitalizacja otaczającego dwór parku i alej.
  3. Opieka nad grobami rodziny Andruszewskich w Polsce oraz na Ukrainie, w szczególności grobowcem Andruszewskich oraz grobowcem Zofii z Zawadzkich Krynickiej posadowionymi na terenie zespołu cerkiewnego w Radrużu.
  4. Wspieranie i prowadzenie programów i projektów naukowych, edukacyjnych i kulturalnych oraz ewentualnie socjalnych i gospodarczych – o ile dwa ostatnie służą wsparciu pierwszych trzech.  
  5. Wspieranie działań na rzecz opieki nad zabytkami kultury materialnej i duchowej na terenie powiatu lubaczowskiego.
  6. Popularyzacja myśliwskiego, rybackiego i jeździeckiego dziedzictwa kulturowego i gospodarczego opartego na tradycji Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej, w szczególności działalność na rzecz rozwoju polskiego łowiectwa, jeździectwa oraz sektora rybołówstwa i akwakultury.
  7. Wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego Roztocza.
  8. Wspieranie i prowadzenie działań na rzecz zachowawczej hodowli rodzimych gatunków zwierząt i roślin.