Zaloguj się

Aktualności

Rada

Maciej Witkowski – Przewodniczący Rady Fundatorów.
Doktor habilitowany nauk weterynaryjnych, profesor UR w Krakowie – specjalista rozrodu koni.
Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Hipiatrycznego.
Narciarz ekstremalny i podróżnik.
Ojciec dwójki dzieci: Oli i Michała.

Cezary Andruszewski – Członek Rady Fundatorów.
Radca prawny i broker ubezpieczeniowy.
Sekretarz Polskiego Klubu Safari, redaktor naczelny Zeszytów Safaryjskich.
Ojciec trójki dzieci – Ady, Jana i Barbary.

Hubert Andruszewski – Członek Rady Fundatorów.
Inżynier ichtiolog. 
Ojciec dwóch synów – Ksawerego i Ignacego.