Zaloguj się

Projekty

Pamiętnik Zygmunta Andruszewskiego jr. „Smolin”

Zygmunt Andruszewski jr (1903 - 1988) - urodzony we Lwowie, absolwent Akademii Dublańskiej, żołnierz Września. Uczestnik ruchu oporu ZWZ - AK. Ostatni przedwojenny właściciel Smolina.

Autor obszernych wspomnień pod tytułem "Smolin". Książka pisana w latach 1970 – 1981 wraca do połowy XIX wieku i prowadzi czytelnika przez burzliwe dzieje Autora i jego Rodziny w czasie zaborów, I wojny światowej, wojny polsko – ukraińskiej 1918 – 1919, wojny polsko – bolszewickiej 1920 roku, II wojny światowej. Kończy się w roku 1970 w komunistycznej Polsce.

Wydawnictwo obejmuje poprawiony osobiście przez Autora rękopis tekstu pamiętnika, podzielony na dwie części i osiem rozdziałów. Znajduje się tam bogata dokumentacja fotograficzna (vide: Archiwum Andruszewskich) miejsc, osób i przedmiotów. Przedstawione zostały także oryginalne szkice i rysunki Autora. Dodatkowo wydawnictwo zostało poddane redakcji naukowej oraz rzeczowej – włącznie z licznymi przypisami oraz indeksem osób.

Promocja książki odbędzie się w dniach 27 i 28 listopada 2015 roku.