Zaloguj się

Projekty

Odbudowa Dworu – rewitalizacja parku i alei kasztanowej w Smolinie.

Dwór Smolin spłonął w maju 1944 roku, splądrowany i podpalony przez ukraińskich nacjonalistów. Historia z tym faktem związanej rodzinnej Odysei Andruszewskich opisana została w książce „Smolin”. Po 70 latach w miejscu Dworu rośnie las, zaś park i drogi doń prowadzące uległy powolnej degradacji. Zadaniem Fundacji jest odbudowa Dworu i rewitalizacja niezwykłego parku.

Niestety park wciąż pozostaje w rękach polskiego Skarbu Państwa, który dzielnie broni się przed jego zwrotem na rzecz Rodziny Andruszewskich. W toku są dwa postępowania: sądowe i administracyjne o zwrot odebranego w 1944 roku związku z reformą rolną mienia.

Źródłem finansowania odbudowy i rewitalizacji będą przede wszystkim środki własne Fundacji oraz fundusze europejskie i krajowe. Po zakończeniu prac Fundacja planuje udostępnić Dwór i Park społeczeństwu – już jako Muzeum.