Zaloguj się

Aktualności

Aktualności

Reedycja >Z ziemi łez i piękna< Jana Andruszewskiego

Prace redakcyjne, literaturoznawcze oraz graficzne nad reedycją zbioru nowel „Z ziemi łez i
piękna” Jana Andruszewskiego
(nakład H. Altenberga. Lwów 1905 – Księgarnia
Narodowa. Odbito w Księgarni Narodowej w Krakowie) dobiegają końca.
Redakcja naukowa książki – literacka i historyczna w języku polskim spoczywa w rękach
Pana prof. Zenona Ożoga z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ze strony ukraińskiej badania
prowadzi zespół naukowy Pana prof. Andrija Yasinowskyiego, dziekana Wydziału
Humanistycznego: Pan Danyło Ilnycki, literaturoznawca oraz Pan Wasyl Stefaniw,
historyk – pracownicy naukowi Wydziału Humanistycznego Ukraińskiego Uniwersytetu
Katolickiego.
Projekt graficzny, skład i łamanie, odwołujący się w warstwie plastycznej do pierwszego
lwowskiego wydania książki przygotowuje Pani Katarzyna Elżbieta Piątek.
Koordynatorem prac nad wydawnictwem ze strony Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego
jest Pani Olha Malecka – zastępca Dziekana Wydziału Humanistycznego Ukraińskiego
Uniwersytetu Katolickiego.
Pełne teksty analiz literackich i historycznych pism Jana Andruszewskiego będą
opublikowane w prasie naukowej polskiej i ukraińskiej.
Na podstawie książki powstaje równocześnie audiobook. Wybrane utwory Jana
Andruszewskiego w interpretacji aktorów dramatycznych Alicji Jachiewicz i Stefana
Szmidta z Fundacji Kresy 2000
zostały nagrane w studio dźwiękowym Biłgorajskiego
Centrum Kultury
pod opieką techniczną Pana Tomasza Chołysta.
Ukraińskie tłumaczenie wybranych nowel Jana Andruszewskiego w interpretacji Janusza
Juchnickiego
– lwowskiego aktora dramatycznego jest utrwalane w studio dźwiękowym
Audiostories, w dawnej siedzibie Polskiego Radia Lwów, drzwi w drzwi z salą nagraniową
Wesołej Lwowskiej Fali. Nagraniami kieruje Pan Wołodymyr Olszański – lwowski
wydawca i producent audiobooków Audiostories.

Редактура, літературознавче опрацювання, а також графічна робота над перевиданням
збірки оповідань «З краю сліз і краси» Яна Андрушевського (наклад Г. Атенберга.
Львів 1905 – Народна Книгарня. Видруковано у Народній Книгарні у Кракові)
наближаються до завершення.
Над науковою редакцією книжки – літературознавчим та історичним дослідженнями
польською мовою – працює професор Зенон Ожуґ з Жешувського університету. З
українського сторони наукові дослідження проводить колектив дослідників під
керівництвом Андрія Ясіновського, декана Гуманітарного факультету УКУ:
літературознавець Данило Ільницький та історик Василь Стефанів – науковці та
викладачі Гуманітарного факультету УКУ.
Графічний дизайн та макет книжки, які мали б нагадувати перше львівське видання
книжки, виконує Катажина Ельжбєта Пйонтек.
Координаторкою видання книжки зі сторони УКУ є Ольга Малецька – заступниця
декана Гуманітарного факультету УКУ.
Повніші версії досліджень, що містять літературознавчий та історичний аналіз творів
Яна Андрушевського, будуть опубліковані в українських і польських наукових виданнях.
На основі книжки буде впущено й аудіокнигу. Вибрані оповідання Яна Андрушевського
в інтерпретації драматичних акторів Аліції Яхневич і Стефана Шмідта з Фонду «Креси
2000» вже записані на студії звукозапису Білґорайського Центру Культури під технічним
керівництвом Томаша Холиста.
Український переклад вибраних оповідань Яна Андрушевського в інтерпретації
львівського драматичного актора Януша Юхницького записується на студії
звукозапису аудіовидавництва Audiostories в приміщенні колишнього Польського
радіо Львів, по сусідству із залом звукозапису Веселої Львівської Хвилі.
Виробництво аудіокниги координує Володимир Ольшанський – львівський
аудіовидавець та керівник компанії Audiostories.

Projekt „Gente Ruthenus, natione Polonus. Legacy of Jan Andruszewski of Smolin”.

Проєкт „Gente Ruthenus, natione Polonus. Legacy of Jan Andruszewski of Smolin”.