Zaloguj się

Aktualności

Aktualności

Nagrywamy: ŁASZCZÓW, wrzesień 2022

PL (UKR below)

W Parku Szeptyckich w Łaszczowie Lemonade Studio i Cezary Andruszewski spotykają się
z Panem Maciejem Szeptyckim, prezesem Fundacji Rodu Szeptyckich. W rozmowie Pan
Maciej Szeptycki opowiada o polskiej tożsamości narodowej, rysując symetryczną do
wypowiedzi swego kuzyna Jana Szeptyckiego we Lwowie ilustrację jednego z
najsławniejszych rodów Gente Ruthenus, natione Polonus Rzeczypospolitej.

_

У парку Шептицьких у Лащуві Lemonade Studio і Цезари Андрушевський зустрілися з
Мацеєм Шептицьким – президентом Фонду Родини Шептицьких. Мацей Шептицький
розмірковував про польську національну ідентичність, доповнюючи розповідь свого
кузена Яна Шептицького у Львові історією родини Шептицьких – одного з найвідоміших
родів Gente Ruthenus, natione Polonus на теренах Речі Посполитої.

-

Projekt „Gente Ruthenus, natione Polonus. Legacy of Jan Andruszewski of Smolin”.

Проєкт „Gente Ruthenus, natione Polonus. Legacy of Jan Andruszewski of Smolin”.