Zaloguj się

Aktualności

Aktualności

Zespół Cerkiewny w Radrużu pomnikiem historii.

W dniu 22 listopada 2017 roku rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zespół cerkiewny w Radrużu, w tym cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewy i cmentarz przycerkiewny obejmujący grobowiec Andruszewskich oraz grób Zofii z Zawadzkich Krynickiej, w których spoczywa pięć pokoleń Andruszewskich uznany został za pomnik historii.

 

Poniżej treść rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i załącznikiem graficznym.