Zaloguj się

Aktualności

Aktualności

Pani Agnieszka K. Andruszewska Vice Prezesem Polskiego Towarzystwa Rybackiego

W dniu 18 lutego 2020 roku podczas Krajowego Zebrania Delegatów Polskiego
Towarzystwa Rybackiego, najstarszego i największego zrzeszenia przedstawicieli
sektora polskiej akwakultury, Pani Agnieszka K. Andruszewska została powołana na
czteroletnią kadencję do grona Zarządu Krajowego Polskiego Towarzystwa
Rybackiego z siedzibą w Poznaniu na stanowisko Vice Prezesa Towarzystwa
odpowiedzialnego za promocję.
 
Rada Fundatorów gratuluje Pani Prezes i życzy wielu sukcesów!