Zaloguj się

Aktualności

Aktualności

Artykuł członka Rady Fundatorów Fundacji Smolin Andruszewski opublikowany w numerze 4/2019 Przeglądu Rybackiego

Za uprzejmą zgodą Zarządu Polskiego Towarzystwa Rybackiego, tutaj zamieszczamy artykuł członka Rady Fundatorów Fundacji Smolin Andruszewski opublikowany w numerze 4/2019 Przeglądu Rybackiego, tyczący się prawa polowania w rybackich obrębach hodowlanych. Artykuł interesujący w kontekście zadań statutowych Fundacji oraz relacji współczesnej polskiej ustawy prawo łowieckie do rozwiązań ustrojowych w Europie.